محصولات

به دنبال کیفیت و سازنده مقرون به صرفه برای پروژه بعدی خود هستید؟
با ما در تماس باشید

پنل اسپلیت

۲۴ تیر ۱۴۰۰ پنل اسپلیت
اسپلیت دیواری سرد و گرم
 • كولر گازي كانسیلد داكت اسپلیت كانالي اينورتر تكفاز كم مصرف مدل 18HX410-RDSHV ظرفیت 18000 hr\Btu نام تجارتي ريوكو كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده بھتا تھويه قشم 1151120911740019
 • كولر گازي اسپلیت ديواري سرد و گرم تك پانل كم مصرف مدل 410 Fh/RX10HW ظرفیت 10000 hr\Btu نام تجارتي ريوكو كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده بھتا تھويه قشم 1151120911740001
 • كولر گازي اسپلیت ديواري سرد و گرم تك پانل كم مصرف مدل 410 Fh/RX13HW ظرفیت 13000 hr\Btu نام تجارتي ريوكو كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده بھتا تھويه قشم 1151120911740002
 • كولر گازي اسپلیت ديواري سرد و گرم تك پانل كم مصرف مدل 410 Fh/RX19HW ظرفیت 19000 hr\Btu نام تجارتي ريوكو كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده بھتا تھويه قشم 1151120911740003
 • كولر گازي اسپلیت ديواري سرد و گرم تك پانل كم مصرف مدل 410 Fh/RX25HW ظرفیت 25000 hr\Btu نام تجارتي ريوكو كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده بھتا تھويه قشم 1151120911740004
 • كولر گازي اسپلیت ديواري سرد و گرم تك پانل كم مصرف مدل 410 Fh/RX32HW ظرفیت 32000 hr\Btu نام تجارتي ريوكو كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده بھتا تھويه قشم 1151120911740005
 • كولر گازي اسپلیت ديواري سرد و گرم تك پانل كم مصرف مدل KA/RT10HW ظرفیت 10000 hr\Btu نام تجارتي ريوكو كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده بھتا تھويه قشم 1151120911740006
 • كولر گازي اسپلیت ديواري سرد و گرم تك پانل كم مصرف مدل KA/RT13HW ظرفیت 13000 hr\Btu نام تجارتي ريوكو كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده بھتا تھويه قشم 1151120911740007
 • كولر گازي اسپلیت ديواري سرد و گرم تك پانل كم مصرف مدل KA/RT19HW ظرفیت 19000 hr\Btu نام تجارتي ريوكو كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده بھتا تھويه قشم 1151120911740008
 • كولر گازي اسپلیت ديواري سرد و گرم تك پانل كم مصرف مدل KA/RT25HW ظرفیت 25000 hr\Btu نام تجارتي ريوكو كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده بھتا تھويه قشم 1151120911740009
 • كولر گازي اسپلیت ديواري سرد و گرم تك پانل كم مصرف مدل KA/RT32HW ظرفیت 32000 hr\Btu نام تجارتي ريوكو كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده بھتا تھويه قشم 1151120911740010
اسپلیت دیواری سرد و گرم اینورتر
 • كولر گازي اسپلیت ديواري سرد و گرم اينورتر تك پانل كم مصرف مدل 410 FM/RX10INVW ظرفیت 10000 hr\Btu نام تجارتي ريوكو كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده بھتا تھويه قشم 1151120911740011
 • كولر گازي اسپلیت ديواري سرد و گرم اينورتر تك پانل كم مصرف مدل 410 FM/RX13INVW ظرفیت 13000 hr\Btu نام تجارتي ريوكو كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده بھتا تھويه قشم 1151120911740012
 • كولر گازي اسپلیت ديواري سرد و گرم اينورتر تك پانل كم مصرف مدل 410 FM/RX19INVW ظرفیت 19000 hr\Btu نام تجارتي ريوكو كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده بھتا تھويه قشم 1151120911740013
 • كولر گازي اسپلیت ديواري سرد و گرم اينورتر تك پانل كم مصرف مدل 410 FM/RX25INVW ظرفیت 25000 hr\Btu نام تجارتي ريوكو كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده بھتا تھويه قشم 1151120911740014
 • كولر گازي اسپلیت ديواري سرد و گرم اينورتر تك پانل كم مصرف مدل 410 FM/RX32INVW ظرفیت 32000 hr\Btu نام تجارتي ريوكو كشور سازنده ايران مرجع عرضه كننده بھتا تھويه قشم 1151120911740015
اسپلیت دیواری سرد حاره ای
اسپلیت دیواری سرد پیستونی
 • كولر گازي اسپليت ديواري مدل FHT/RT١٠HW ظرفيت ١٠٠٠٠ hr\Btu - ایران کد (١١٥١١٢٠٩١١٧٤٠٠٢٤)
 • كولر گازي اسپليت ديواري مدل FHT/RT١٣HW ظرفيت ١٣٠٠٠ hr\Btu - ایران کد (١١٥١١٢٠٩١١٧٤٠٠٢٥)
 • كولر گازي اسپليت ديواري مدل FHT/RT١٩HW ظرفيت ١٩٠٠٠ hr\Btu - ایران کد (١١٥١١٢٠٩١١٧٤٠٠٢٦)
 • كولر گازي اسپليت ديواري مدل FHT/RT٢٥HW ظرفيت ٢٥٠٠٠ hr\Btu - ایران کد (١١٥١١٢٠٩١١٧٤٠٠٢٧)
 • كولر گازي اسپليت ديواري مدل FHT/RT٣٢HW ظرفيت ٣٢٠٠٠ hr\Btu - ایران کد (١١٥١١٢٠٩١١٧٤٠٠٢٨)

 

در پاسخ به اینکه پنل کولر گازی چیست؟ باید گفت که بخشی از کولر گازی است که باعث انتقال سرما و گرما به محیط داخلی ما میشود لازم است توضیحاتی در رابطه با کولر گازی برای درک بهتر جمله پنل کولر گازی چیست داده شود تا بدانید این قطعه چه کاربردی دارد.

 در کولرهای گازی که در گذشته به صورت یک تکه و یا پشت پنجره ای تولید می‌شد به علت صدای زیاد و همچنین لرزش بالا دیگر اقبال عمومی وجود ندارد و با گذشت چند دهه از تولید این کولرها تولید کنندگان کولر گازی به فکر تولید کولر دوتیکه افتادند که این دستگاه از دو بخش تشکیل شده بود یکی قسمت داخلی و دیگری قسمت بیرونی، که هر کدام وظیفه انجام فرآیند را به عهده دارد.

 ارتباط یونیت داخلی و  یونیت خارجی از طریق لوله های مسی به یکدیگر ر امکان پذیر بوده و باعث انتقال مورد از کمپرسور به یونیت داخلی کولر گازی میکردد.

 درون پنل کولر گازی از چندین قطعه تشکیل شده است ست که هر کدام وظیفه خاصی را به عهده دارد در صورت اختلال در عملکرد قطعات اصلی پنل کولر گازی قطعاً سرمایش و گرمایش مختل شده و کاربر نمی تواند استفاده مفید از دستگاه را ببرد.